Köpvillkor

Allmänt

 1. För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen
 2. Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt GDPR, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önsk
 3. Utöver villkoren gäller även Sexyforyou:s integritetspolicy https://www.sexyforyou.se/page… I denna policy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar hos oss
 4. Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap Om du är under 18 år eller står under förmyndarskap så krävs ett tillstånd ifrån era målsmän. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder eller förmyndare skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.
 5. Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid det köpet. alla ändringar kommer att framgå av senaste publicerade version av Villkoren på Webbplatsen. Ändringar träder ikraft från det att du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp.
Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Avtal och Beställning

 1. För att kunna genomföra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren.
 2. Efter mottagen beställning skickar sexyforyou så snart som möjligt en orderbekräftelse till er via e-post som bekräftar beställningen. Avtal om köp ingås först när Sexyforyou skriftligen har bekräftat beställningen och du har fått orderbekräftelse per e-post.
 3. Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter eller beställningen inte går att uppfylla på grund av slutförsäljning.
 4. Observera att vi aldrig restnoterar produkter som tillfälligt är slut. Sådana produkter måste beställas om på nytt vid ett annat tillfälle.

Produktinformation m.m

 1. Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild-eller skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt produktbeskrivningar. Sexyforyou har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen & att löpande genomföra produktändringar och förbättringar på Webbplatsen.
 2. Bilder på Webbplatsen som visar produkter, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon specifikation över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller någon garanti. Sexyforyou ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer ifrån tredje part.
 3. Innehållet på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn & logotyper kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Sexyforyou

Betalning och Leverans

 1. När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller. Leverans kommer att ske inom 30 dagar såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är längre.
 2. Utöver priset kan tillkomma kostnader för frakt. Dessa finns i så fall angivna i webbutikens kassa. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet vill det klart framgå under beställningsprocessen.
 3. När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt, som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, om inte annat anges.
 4. Sexyforyou strävar efter att Webbplatsen i största möjliga mån ska innehålla korrekt information. Vi reserverar oss dock för att Webbplatsen kan innehålla skrivfel och felaktiga priser. Vi är inte bundna av priser som du insåg eller borde ha insett var felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd produkt, kommer vi att meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd.
 5. Du kan betala för ditt köp genom de betalningsalternativ och enligt de separata betalningsvillkor som anges på Webbplatsen. vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.

Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden

 1. Sexyforyou kan får tid till annan genomföra kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika produkter(”Erbjudanden”). För produkter som omfattas av sådana Erbjudande gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som finns angiven i samband med det aktuella Erbjudandet eller så långt lagret räcker. I övrigt gäller dessa Villkor.
 2. Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat. Vid avslutande eller återkallande av Erbjudandet, ska dessa Villkor gälla i dess helhet för de produkter som tidigare omfattades av Erbjudandet.
Leveranser
 1. Kostnad för frakt tillkommer vid beställning om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning. Mer information om vilka leveransalternativ vi erbjuder kan du hitta på Webbplatsen. Observera att begränsningar i de olika alternativen kan förekomma.
 2. Leveranstid kan variera beroende på vilket alternativ du väljer. Den förväntade leveranstiden framgår av Webbplatsen och kommer att visas för dig under beställningsprocessen.
 3. Om inte annat särskilt avtalats, sker leveransen inom 5 dagar från det att Sexyforyou skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Observera att leveranstiderna är ungefärliga och att avvikelser från dessa kan ske. Om din beställning är försenad, kommer du att motta en avisering som visar var och när din beställning ska avhämtas eller ta emot (paket som är över 3cm höga eller över 25 cm i bredd samt paket som beställs med spårbart).

Oavhämtad försändelse

Du ansvarar för att du mottar och löser ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på aviseringen. Paket som aviseras hämtas i första hand personligen med giltig legitimation och ordernummer. Det står på avin ifall paketet kräver legitimationskontroll. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en avgift på 150 kr för hanteringskostnad av beställningen samt för returfrakten till oss . Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

Ångerrätt

 1. Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har dock inte ångerrätt om det pris, som du sammanlagt ska betala understiger 400 kr. Du har heller inte ångerrätt om du beställt en vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Observera att det enligt lag är du som ska betala för retur fraktkostnaderna och enligt lag kan komma att betala för en varas värdeminskning , sexyforyou har rätt att göra ett avdrag på det beloppet som ska återbetala till dig i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
 2. Vänligen notera att vissa produkter inte omfattas av ångerrätten. Ångerrätten gäller inte för följande typer av produkter:
  • – varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
  • – varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso-eller hygienskäl(exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar, och liknande produkter, rakapparater, eltandborstar,vågar, värmedynor och fotbad);
  • -en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal;
  • – ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling;
  • – digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium(exempelvis datorprogram, applikationer,spel,musik, videor,eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).
  • – Genom att du accepterar Villkoren samtycker du till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.
 3. I samband med en beställning av produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får du inte bryta förseglingen om denna vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när du bryter förseglingen. Med försegling avses teknisk plombering (exempelvis serienummer).
  • – Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.
  • – Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Sexyforyou, innan Ångerfristen har löpt ut. För smidig hantering bör meddelandet innehålla ditt namn, dom adress, ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar. Om beställningen innehåller flera produkter. Meddelandet kan skickas via vårt reklamation och returformulär (https://www.sexyforyou.se/page…). alternativt den standardblankett för ångerrätt som Konsumentverket har tag fram, se här
 4. Produkterna skall skickas till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan den fjortondagarsperiod löpt ut. Vid retur av produkter som omfattas av ångerrätten, ska du betala kostnaden för returfrakt och ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till dess att vi tar emot den.Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse.
 5. Du kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi mottagit ditt meddelande, varefter vi tar ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten.
 6. Efter mottagandet av den återsända varan eller till du sänt in ett bevis på att du har återsänt varan. Beroende på vilket som kommer först. Kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog meddelandet om ångerrätt. Återbetalningen kommer att ske via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Öppet Köp för privatpersoner

 • Utöver den lagstadgade ångerrätten erbjuder Sexyforyou alla kunder öppet köp under 14 dagar och bytesrätt. Returer ska göras till Sexyforyou och hanteras på det sätt som anges under punkten 6 ov

Garanti

 1. För de produkterna som omfattas av garanti, framgår garantitid och övriga villkor för att du ska kunna göra garantin gällande i anslutning till respektive produktbeskrivning på Webbplatsen.
 2. för att kunna göra gällande garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto och följesedel medfölja reklamationen. Observera att särskilda garantivillkor kan gälla för produkter för olika leverantörer och tillverkare. Var därför uppmärksam på detta när du läser produktbeskrivningen som gäller just för din produkt.

Reklamationer och återköp i vissa fall

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationstiden är som mest 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse. Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan. Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Du ska i så fall reklamera via vår hemsida genom att följa instruktionerna under fliken ”Kundtjänst”. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan. Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.
 1. Du som konsument kan även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via arn.se eller post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Sexyforyou. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Vid eventuell Tvist följer Sexyforyou ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via Eu:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Övergiven kundvagn

  1. Om du har lagt varor i kundvagnen utan att genomföra en beställning , kommer vi att e-postar dig en kom-ihåg-lista till dig över de produkter som du lagt i kundvagnen. Under förutsättning att du :
– är kund och ite motsatt dig marknadsföring från oss. – du i annat fall har samtyckt till att motta marknadsföring från oss.
 1. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring genom att Klicka ”unsubscribe” i mejlet du får.
 2. du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla produkter som du har lagt i kundvagnen. Om du inte vill återskapa kundvagnen behöver du inte vidta några åtgärder. Pris och tillgänglighet för produkterna är baserade på de priser och den tillgänglighet som gällde när du placerade produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra priserna i samband med olika Erbjudanden och för slutförsäljning
Detta är en extra kundservice för att göra ditt köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla varorna i eller låta bli. Du behöver således inte agera om du ej önskar fullfölja köpet. Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du la produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna något i samband med olika kampanjer med utlöps datum. Produkterna kan också ha sålts slut.
  Dessa villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Allmänna köpvillor för e-handel version 1,0 Publiceringsdatum 2018-05-25